Ronal Bathrooms · Spoločnosť · Míľniky

RONAL Bathrooms Míľniky

Former SanSwiss

RONAL Bathrooms, nová kúpeľňová a wellness divízia švajčiarskej skupiny RONAL GROUP so sídlom v Härkingene/Gunzgene vo Švajčiarsku, vznikla z bývalej skupiny SanSwiss, ktorá sa v roku 2023 vydala na dynamickú cestu rastu vďaka rôznym akvizíciám a partnerstvám na trhu so sanitou.


Rebranding švajčiarskej holdingovej spoločnosti RONAL Bathrooms AG a európskych predajných organizácií sa uskutočnil vo februári a apríli 2024. Spoločnosť RONAL Bathrooms je dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve skupiny RONAL GROUP a nový názov zdôrazňuje blízkosť

Akvizície v roku 2023

RONAL Bathrooms bude rásť

Oliver Brauner, generálny riaditeľ spoločnosti RONAL GROUP: "Novovzniknutá divízia RONAL Bathrooms pre kúpeľne a wellness bude postupne rásť. Dopĺňa hlavnú činnosť divízie RONAL Wheels, ktorá je jedným z popredných svetových výrobcov diskov z ľahkých zliatin pre osobné a úžitkové vozidlá."

Olivier Gunther and Sebastian Hainz, spolumajitelia novopremenovanej spoločnosti RONAL Bathrooms AG: "Spoločnosť RONAL Bathrooms v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí a má výrobné závody v Českej republike, Taliansku, Rumunsku, Veľkej Británii a Južnej Afrike. Predajné spoločnosti sa nachádzajú na popredných európskych trhoch a vo vybraných zámorských teritóriách vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Českej republiky, Švajčiarska, Rumunska, Spojeného kráľovstva a Južnej Afriky."