Ronal Bathrooms · Compliance

Compliance Hotline

NÁŠ KÓDEX SPRÁVANIA

Hodnoty, ktoré sú pre spoločnosť RONAL GROUP kľúčové, sú uvedené v našom kódexe správania. NÁŠ KÓDEX SPRÁVANIA - Skupina Ronal Ak si všimnete jeho porušenie, máte možnosť podať hlásenie prostredníctvom našej horúcej linky RONAL Compliance Hotline.  

 

V tejto súvislosti spoločnosť RONAL GROUP spolupracuje so spoločnosťou EQS Group AG, ktorá zabezpečuje, aby boli všetky údaje vždy zašifrované a chránené pred neoprávneným prístupom. So všetkými hláseniami sa zaobchádza dôverne a je možné ich podať online RONAL Compliance Hotline alebo telefonicky, v prípade potreby anonymne.

Hotline

Horúca linka RONAL Compliance Hotline:

 

+41 435501515