Ronal Bathrooms · Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobných údajov

1. Rozsah použitia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na tieto webové stránky spoločnosti RONAL Bathrooms:

 

www.ronalbathrooms.com.

2. Kontakt

Prevádzkovateľom v zmysle platných zákonov o ochrane údajov je:

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
Česká republika
 
Telefón: +420 493 644 411

E-mail: info.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Internetová stránka: www.ronalbathrooms.com

 

Radi vám odpovieme na akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov a spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kontaktovať na adrese: info.bathrooms.cz@ronalgroup.com

 

3. Rozsah a účel spracovania osobných údajov

3.1 Návšteva našej webovej stránky

Keď navštívite niektorú z našich webových stránok, naše servery dočasne a automaticky ukladajú nasledujúce údaje do súboru protokolu, tzv. serverového protokolu:

IP adresu počítača, ktorý požiadal o prístup
Vstupná stránka (webová stránka, z ktorej pristupujete na našu webovú lokalitu)
nastavenia prehliadača
Jazyk a verzia softvéru prehliadača
Dátum a čas prístupu/vyvolania
Názov a URL načítaných údajov
Operačný systém vášho počítača a prehliadač, ktorý používate.
Krajina, z ktorej sa pristupuje na naše webové stránky
Názov poskytovateľa internetového prístupu
Rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT)
Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
Stav prístupu HTTP/stavový kód
Objem prenesených údajov
Posledná navštívená webová stránka
Povolené doplnky prehliadača


Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom umožniť používanie našej webovej lokality (nadviazanie spojenia), zabezpečiť trvalú bezpečnosť a stabilitu systému, optimalizovať naše ponuky a na interné štatistické účely. Osobný profil používateľa sa nevytvára. Právnym základom spracovania vašich údajov je preto náš oprávnený záujem. 

 

3.2 Kontaktujte nás

Na našej webovej stránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo e-mailu. Informácie, ktoré nám poskytnete, budú spracované na účely korešpondencie s vami alebo na účely spracovania vašej žiadosti a jej vybavenia. Pri kontaktovaní nás prostredníctvom e-mailu a/alebo kontaktného formulára musíte uviesť svoju e-mailovú adresu a správu, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť.


Tieto informácie spracúvame na právnom základe nášho oprávneného záujmu viesť s vami korešpondenciu a na účely spracovania vašej žiadosti a jej vybavenia.


Proti spracovaniu týchto údajov môžete kedykoľvek namietať. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje už nebudeme na tento účel spracúvať. Svoju námietku zašlite na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2.

 

3.3 Newsletter

Na niektorých našich webových stránkach sa môžete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu. Ak ste sa prihlásili na odber nášho informačného bulletinu, vašu e-mailovú adresu použijeme na to, aby sme vás informovali o nás a našich ponukách. Okrem toho naše informačné bulletiny obsahujú informácie o našich produktoch, predajných kampaniach a našej spoločnosti.


Tieto osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu.


Prihlásenie sa na odber nášho newslettera sa uskutočňuje v rámci tzv. postupu dvojitého súhlasu. To znamená, že po registrácii a kliknutí na príslušné zaškrtávacie políčko dostanete e-mail, v ktorom musíte kliknúť na odkaz a potvrdiť svoju registráciu.


Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť a svoj súhlas odvolať. Ak to chcete urobiť, kliknite na príslušné tlačidlo (odkaz) v zaslanom informačnom bulletine. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newslettera.


Svoj súhlas môžete odvolať (zrušiť odber) zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú v časti 2 alebo zmenou osobných nastavení.

 

3.4 Servisný formulár

Aby sme vám mohli poskytovať naše zmluvné služby, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj osobné údaje získané prostredníctvom našich servisných formulárov. Servisné formuláre sú určené pre spoločnosti, ktoré podávajú sťažnosť na výrobky SanSwiss. Údaje, ktoré sa budú spracúvať, sú názov a adresa spoločnosti, údaje o zákazníkovi, ktorý podáva sťažnosť, a telefónne číslo. E-mailová adresa, mesto, adresa, informácie o vrátenom výrobku, doklad o predaji, názov výrobku a katalógové číslo, množstvo sporného tovaru, čas a okolnosti výskytu závad sú tiež povinné údaje a umožňujú nám poskytnúť požadovanú službu. Ostatné údaje, ako napríklad dôvod reklamácie alebo presný popis závady, nie sú povinné.

 

3.5 Používanie osobných údajov na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na tieto účely:

aby sme s vami mohli byť v kontakte
príležitostne informovať existujúcich zákazníkov z radov podnikateľov o určitých službách.
na odporúčanie služieb, ktoré by vás mohli zaujímať.
na štatistické účely


Proti tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje už nebudeme na tento účel spracúvať. Svoju námietku zašlite na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2.

4. Cookie

S cieľom optimalizovať našu ponuku používame na našich webových stránkach súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré webová stránka zanecháva vo vašom osobnom počítači, tablete alebo smartfóne, keď na ňu pristupujete. Vďaka tomu si príslušná webová lokalita na určitý čas "zapamätá" určité položky a nastavenia (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania), aby ste ich nemuseli pri každej návšteve a prehliadaní portálu zadávať znova.


Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Tie sa automaticky vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom počítači po ukončení príslušného procesu používania a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak sa ukladajú ďalšie súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), sú opísané samostatne v nasledujúcich častiach.  

 

Väčšina internetových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to neželáte, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste ich prijímanie povolili len v jednotlivých prípadoch alebo ich všeobecne vylúčili. Môžete tiež povoliť automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Okrem toho môžete kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už boli nastavené vaším prehliadačom alebo inými softvérovými programami. Postup kontroly a vymazania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Informácie o tom nájdete v ponuke pomoci prehliadača.  


Informácie o možnostiach práce so súbormi cookie pre najčastejšie používané prehliadače nájdete prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

 

5. Služby Google

Používame nasledujúce služby poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, alebo ak ste obyvateľom Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska, spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

("Google"):

 

Google Analytics

Google Tag Manager

reCAPTCHA

Mapy Google

YouTube

 

Google používa súbory cookie. Súbory cookie používané spoločnosťou Google nám umožňujú analyzovať používanie našej webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a/alebo spracúvajú spoločnosťou Google na serveroch v Írsku alebo v Spojených štátoch.

 

5.1 Google Analytics

Na účely dizajnu riadeného dopytom a neustálej optimalizácie našej webovej stránky používame webovú analytickú službu Google Analytics v kombinácii s riešením na strane servera od spoločnosti JENTIS. Službu Google Analytics používame na právnom základe vášho súhlasu.  


V tejto súvislosti sa vytvárajú používateľské profily a súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie používania našej webovej stránky s cieľom zostavovať správy o činnosti webovej stránky a poskytovať ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a internetu. Zhromaždené informácie môžu byť v prípade potreby odovzdané aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v našom mene. V žiadnom prípade však nebude vaša IP adresa zlúčená s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Používame riešenie JENTIS na strane servera, ktoré využíva mechanizmus na odstránenie identity na serveri JENTIS Twin, ktorý automaticky skracuje IP adresy o poslednú číslicu, čo znemožňuje identifikáciu konkrétneho európskeho návštevníka len na základe IP adresy. Všetky identifikátory od poskytovateľov analytických služieb sa odstránia. Namiesto nich sa prenášajú náhodne vygenerované čísla, ktoré neumožňujú opätovnú identifikáciu. Vďaka riešeniu JENTIS na strane servera sa osobné údaje nebudú prenášať tretím stranám, a teda ani do tretej krajiny. Anonymné údaje zo serverových protokolových súborov sa uchovávajú oddelene od akýchkoľvek osobných údajov dotknutej osoby.


Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Radi by sme vás však upozornili, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu osobných údajov (vrátane vašej IP adresy) - generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej lokality - a ich spracovaniu spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: Stránka pro stažení doplňku prohlížeče Google Analytics Opt-out

 

 

5.2 Správca značiek Google

Na integráciu a správu analytických a marketingových služieb spoločnosti Google do našich webových stránok používame službu Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré nám umožňuje spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Samotný Google Tag Manager, ktorý implementuje značky, je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tento nástroj však spôsobuje spúšťanie iných značiek, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Samotný nástroj Google Tag Manager však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, táto deaktivácia zostáva v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované nástrojom Google Tag Manager.

 

 

5.3 reCAPTCHA

Captcha je skratka pre "úplne automatizovaný verejný Turingov test na rozlíšenie počítačov a ľudí". Je to test určený na rozlíšenie ľudí od strojov/robotických programov, skrátene "botov". Test reCAPTCHA používame na právnom základe našich oprávnených záujmov.


Test reCAPTCHA je služba, ktorá sa pokúša rozlíšiť, či určitú akciu na internete vykonal človek alebo počítačový program.

 

5.4 Google Maps

Na našej stránke s polohou sú integrované Mapy Google, ktoré zobrazujú naše polohy. Spracovanie vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza v tejto súvislosti, je založené na našich oprávnených záujmoch (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej ponuky).


Keď navštívite našu webovú stránku, osobné údaje (napríklad vaša IP adresa) sa môžu preniesť na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a tam sa uložiť. Spoločnosť Google môže tieto údaje ukladať ako profily používania na účely prispôsobenia služieb, reklamy a prieskumu trhu. Ak ste prihlásení do služby Google, tieto údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si to neželáte, musíte sa predtým odhlásiť. Používaniu Map Google môžete zabrániť deaktiváciou JavaScriptu v nastaveniach prehliadača. To však môže v jednotlivých prípadoch viesť k funkčným obmedzeniam pri používaní našej webovej stránky.

 

5.5 YouTube

Na základe našich oprávnených záujmov používame YouTube na integráciu videí do našich webových stránok. YouTube je služba spoločnosti YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, alebo, ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google").


Do našej online ponuky sme integrovali videá z YouTube, ktoré sú uložené na adrese https://www.YouTube.com a možno ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky videá sú integrované v "režime zvýšenej ochrany osobných údajov", čo znamená, že ak videá neprehrávate, žiadne údaje o vás ako používateľovi sa YouTube neposkytnú. Iba ak videá prehráte, budú prenesené údaje uvedené v nasledujúcom odseku. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.


Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, spoločnosť YouTube získa informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej lokality. Deje sa tak bez ohľadu na to, či máte účet YouTube, do ktorého ste prihlásení, alebo či žiadny používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby sa vaše údaje priradili k vášmu profilu YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť.


YouTube ukladá vaše údaje ako profil používania a používa ich na reklamu, prieskum trhu a/alebo dizajn svojich webových stránok riadený dopytom. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto profilov používania. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte kontaktovať spoločnosť YouTube.


 

6. Sociálne pluginy

Na niektorých našich webových stránkach používame sociálne pluginy z rôznych sociálnych sietí, ktoré môžete použiť napríklad na zdieľanie obsahu alebo odporúčanie produktov. Medzi tieto siete patria napr: 

 

Facebook, služba prevádzkovaná spoločnosťou Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 

Instagram, služba prevádzkovaná spoločnosťou Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 

LinkedIn, ústredie LinkedIn, 2029 Stierlin Ct., Mountain View, CA 94043, USA

 

Naša webová stránka integruje tieto pluginy len ako externé odkazy (tlačidlá na zdieľanie). Vaše osobné údaje sa preto spracujú len vtedy, ak kliknete na integrované pluginy. Potom budete presmerovaní na stránku príslušného poskytovateľa. Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré potom sociálne siete zhromažďujú. Ak nechcete, aby vyššie uvedení poskytovatelia dostávali vaše osobné údaje, neklikajte na zásuvné moduly.


Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej siete. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto súvislosti a nastaveniach ochrany osobných údajov, ako aj o svojom práve namietať proti vytváraniu používateľských profilov:

 

Facebook/Instagram

LinkedIn

 

7. Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje spravidla považujeme za dôverné a tretím stranám ich poskytujeme len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas, ak sme k tomu zo zákona povinní alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich práv, najmä na vymáhanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.  


Okrem toho vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám, ak sme na to oprávnení a ak je to nevyhnutné alebo účelné v súvislosti s používaním webovej stránky alebo na poskytovanie prípadných služieb.  


Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

poskytovateľom IT služieb, webhostingu
tretím stranám, ktorým sme externe poskytli podporné služby, ako sú preklady, ponuky informačných bulletinov alebo kontrola dokumentov a mzdové účtovníctvo.
Poskytovateľom finančných služieb a správcom trustov
Tretím stranám, ktoré sa podieľajú na realizácii alebo organizácii podujatí a seminárov.


V prípade potreby orgány a súdy.

 

Pri prenose osobných údajov tretím stranám dodržiavame zákonné požiadavky na prenos osobných údajov tretím stranám.  


Ak na poskytovanie našich služieb využívame sprostredkovateľa, prijímame primerané právne opatrenia a vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov v súlade s príslušnými platnými zákonmi o ochrane údajov.

8. Prenos osobných údajov do zahraničia

Ak vaše osobné údaje prenášame tretím stranám do zahraničia (t. j. mimo Švajčiarska, EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)), tieto tretie strany musia dodržiavať rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov ako my. Ak úroveň ochrany údajov v danej krajine nie je primeraná, ale pre nás neexistuje vhodná alternatíva, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.


Zabezpečíme to najmä tým, že s príslušnými spoločnosťami uzavrieme tzv. štandardné doložky Komisie EÚ o ochrane údajov a/alebo poskytneme iné záruky, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak to nie je možné, pri prenose údajov vychádzame z nevyhnutnosti prenosu na plnenie zmluvy.

9. Obdobie uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu alebo ako to vyžadujú zákony alebo predpisy, ktoré sa na nás vzťahujú. Ak sa účel uchovávania údajov už neuplatňuje alebo ak uplynie povinné obdobie uchovávania, vaše údaje sa zvyčajne zablokujú, vymažú alebo anonymizujú v súlade so zákonnými ustanoveniami.


Okrem toho vaše údaje vymažeme, ak nás o to požiadate a nemáme žiadnu právnu ani inú povinnosť tieto osobné údaje uchovávať.

10. Zabezpečenie údajov

Prijímame technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a na zabezpečenie ochrany vašich práv a dodržiavania platných zákonov o ochrane údajov.


Prijaté opatrenia sú určené na zabezpečenie dôvernosti a integrity vašich osobných údajov a na zabezpečenie dostupnosti a odolnosti našich systémov a služieb pri priebežnom spracúvaní vašich osobných údajov. Ich cieľom je tiež zabezpečiť rýchle obnovenie dostupnosti vašich údajov a prístupu k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu.


Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú aj šifrovanie vašich údajov. Keď sa vaše údaje prenášajú k nám, sú šifrované pomocou šifrovania HTTPS. Všetky informácie, ktoré zadávate online, sa prenášajú šifrovanou prenosovou cestou. To znamená, že tieto informácie nemôžu kedykoľvek zobraziť neoprávnené tretie strany.


Naše opatrenia na spracovanie a zabezpečenie údajov sa neustále upravujú v súlade s technologickým vývojom.


Veľmi vážne berieme aj našu vlastnú internú ochranu údajov. Naši zamestnanci a poverení poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane údajov. Okrem toho majú prístup k osobným údajom len v nevyhnutnom rozsahu.

11. Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte tieto práva:

Máte právo na prístup: máte právo vedieť, aké osobné údaje spracúvame, čo sa s nimi deje a ako dlho sa uchovávajú.


Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo zablokovať svoje osobné údaje.


Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý"): Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.


Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať všetky svoje osobné údaje od prevádzkovateľa a preniesť ich v plnom rozsahu inému prevádzkovateľovi.


Právo namietať: Máme právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov. Vyhovieme vám, ak neexistujú oprávnené dôvody na spracúvanie.


Právo odvolať súhlas: Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.


Akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv môžete adresovať na kontaktnú adresu uvedenú v časti 2.


Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné zákony o ochrane údajov.

Verze: 1.0