Ronal Bathrooms · Impressum

Odtlačok

Vydavateľ

 

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123

506 01 Jičín

Česká republika

 

Phone: +420 493 644 411

E-Mail: info.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Web: www.ronalbathrooms.com

 

TIN (daňové identifikačné číslo)

CZ28762860

 

Obchodný register

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom regionálnym úradom 
súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 26089

 

Výkonný riaditeľ
Olivier Gunther

Sebastian Hainz

Andreas Jauch