Ronal Bathrooms · Impressum

Stopka redakcyjna

Wydawca

RONAL Bathrooms Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 95

58-306 Wałbrzych

Polska
 

Telefon: +48 (74) 840-76-82

E-Mail: info.bathrooms.pl@ronalgroup.com

Web: www.ronalbathrooms.com

 

Sąd rejestrowy: Wrocław Fabryczna

Numer KRS: 0000323057 

 

Dyrektor zarządzający: Lukasz Wagner