Ronal Bathrooms · Impressum

Tiráž

Vydavatel

 

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123

506 01 Jičín

Česká republika

 

Phone: +420 493 644 411

E-Mail: info.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Web: www.ronalbathrooms.com

 

DIČ (Daňové ident. číslo)

CZ28762860

 

Obchodní rejstřík

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem V Hradci Králové, oddíl C, vložka 26089

 

Jednatel
Olivier Gunther

Sebastian Hainz

Andreas Jauch